• OPTIX Automated Remote identiFIRE system

    Базирайки се на множество тестове в реални условия, ние успяхме да оптимизираме алгоритмите за откриване на IR топлинна енергия до такава степен, че постигнахме едни изключително приемливи н
  • OPTIX identiFIRE Mobile

    Мобилна система за ранно откриване, локализиране, управление и контрол на пожари Удовлетворени от постигнатите отлични практически резултати, а също и от показания голям комерсиален интерес