Optix Logo

OPTIX MS One Мултисензорна Система за Наблюдение

OPTIX MS One е портативна мултисензорна система за наблюдение, способна да открива нарушители, превозни средства и различни обекти, при неблагоприятни метеорологични условия и труден терен, на разстояние над 10 км. Независимо от вида на инсталацията, интелигентният пакет за наблюдение позволява наблюдение през деня и нощта, с прости контроли за безпроблемна работа. Системата може лесно да се използва като мобилно решение, инсталирано на превозно средство или като стационарно решение за периметрово наблюдение. Системата също така е лесно преносима и може да се използва като бързо разгръщаема система за наблюдение, заедно с допълнителни аксесоари, позволяващи автономна работа и дистанционно управление.

OPTIX MS One се състои от следното оборудване:

  • Цветна дневна камера;
  • Стандатно панорамно устройство 360°;
  • Охлаждаема термовизионна камера;
  • Лазерен далекомер.
  • Работна станция за управление и контрол;
  • Софтуер за управление на видео наблюдение;
  • Автономно захранване;
  • Статив.