OPTIX PAnORAMIx360° серия надеждни панорамни устройства

OPTIX PAnORAMIx360° Standard

Панорамното устройство е основен компонент във всяка една мултисензорна система. То служи за насочване на монтираните върху него наблюдателни и измервателни сензори в желаната посока на наблюдение, осъществява надеждното им управление във всеки един момент и осигурява точно съосяване на отделните сензори един спрямо друг.Серията OPTIX PAnORAMIx360° включва панорамни устройства, предназначени за нисък, среден и висок клас мултисензорни системи. Това са системи, които позволяват наблюдение на близки (до ~3 km), средни (до ~10 km) и големи (до ~20 km) разстояния чрез включените в състава им неохлаждаеми / охлаждаеми термовизионни и цветни камери.

Серията OPTIX PAnORAMIx360° е представена от следните основни продукти:

  • OPTIX PAnORAMIx360° Standard е панорамно устройство за среден и висок клас мултисензорни системи, характеризиращо се с висока точност на позициониране и товароносимост до 2x17 kg (балансирано от двете страни);
  • OPTIX PAnORAMIx360° MINI е бюджетно панорамно устройство за нисък клас мултисензорни системи, характеризиращо се с товароносимост до 2х8 kg (балансирано от двете страни).

Всички панорамни устройства от серията се характеризират с n x 360° (непрекъснато) въртене по хоризонтала, с разнообразни скорости на въртене по хоризонтала и вертикала и точност на позициониране, съобразена с вашите потребности.

В допълнение всички представители на серията предоставят възможност за постоянна работа 365/24/7 във всякакви климатични условия.