OPTIX Измервателна лаборатория

product

Технологичен парк "ОПТИКС" разполага с единствените на Балканския полуостров системи DT 1500 test system  и  LAFT за проверка на параметрите на термовизионните уреди. Изключително важната придобивка за фирмата е гарант за високотехнологични решения в проектирането и производството на термовизионна техника. Наличието на апаратура за измерване на параметри на лазерни далекомери и на електронно-оптични преобразуватели, използвани в уредите за нощно виждане, създава реални предпоставки за производството на още по-висококачествени и конкурентни изделия и системи.

Възможности на апаратурата в измервателната лаборатория:


DT 1500 test system осигурява измерване на следните параметри на термоуредите:
1 MRTD;
2. MDTD (option);
3. Noise parameters /NETD, FPN, non uniformity/;
4. SiTF;
5. MTF;
6. Distortion;
7. FOV;
8. AutoMRTD /option/;
9. SRF /option/;
10. Dead pixels /option/;
11. 1/f noise /option/;
12. 3D noise /option/;
13. PVF /option/;
14. Response function /option/.


LAFT осигурява измерване на следните параметри на термоуредите:

1. MRTD, MDTD /basic version/;
2. MRTD, MDTD, MTF, NETD, FPN, non-uniformity, distortion, FOV /extended version/;
3. SiTF, SRF /option/.


ITS test station осигурява измерване на следните параметри на електронно-оптични преобразуватели:

1. разделителна способност;
2. модулиращата трансферна функция /MTF/;
3. отношение сигнал/шум;
4. наличие на тъмни и светли точки по зрителното поле;
5. използуван диаметър на катода;
6. ниво на изходната яркост на екрана;
7. дисторсия на полето;
8. ексцентрицитет на изображението спрямо механичния корпус;
9. хало.


NVT test station осигурява измерване на следните параметри на изделия за нощно виждане:


1. фокусировка;
2. разделителна способност;
3. наличието на черни и светли точки на екрана;
4. усилване на системата;
5. зрително поле.


LT test station може да бъде използвана за измерване на следните параметри на лазерни далекомери:

1. енергия на импулса;
2. широчина на импулса;
3. честота на повторение на импулса;
4. дивергенция;
5. точност на дистанцията на измерване /единична цел/;
6. чувствителност на приемника /само за лазерни далекомери/.

Изтегляне на брошура

Изтегли файловете към продукта
Затвори