ОПТИЦИ

ОПТИЦИ

Описание на длъжността:

ОТГОВОРНОСТИ: • Извършване на операции съгласно технологичния процес; • Извършва необходимите настройки, поддръжка и експлотационно • обслужване на технологичното оборудване; • Познава и използва средства за контрол; • Спазва изискванията, заложени в съществуващата технологична документация, инструкции и предписания; • Изпълнява качествено и в съответните срокове възложения производствен план; • Спазва трудовата и технологична дисциплина; • Спазва правилата по охрана на труда и техника на безопасност.

Изисквания:

• Средно образование; • Умения за работа в екип; • Отговорност; • Комуникативност; • Възможност за работа на смени.

Ние предлагаме:

• Възнаграждение обвързано с постигнатите резултати; • Дългосрочен трудов договор; • Работа в бързо развиваща се компания; • Възможност за професионално израстване. Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете: 1. Автобиография; 2. Актуална снимка; 3. Копие на диплома за средно образование на email: hr@optixco.comили на адрес: „Оптикс“ АД, гр.Панагюрище, ул. „Захари Стоянов“ № 65 Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. За допълнителна информация се обръщайте на телефон: 0882 930 005 отдел „Човешки Ресурси“, „Оптикс“ АД

Кандидатствай