"ОПТИКС" АД въвежда в работа ERP система

"ОПТИКС" АД започна внедряването на система за бизнес управление на всички оперативни нива с цел подобряване координацията и логистиката във фирмата. Тази система, разработена от немската компания "ABAS Software AG", ще осъществява управлението на всички ресурси на "ОПТИКС" АД – производство, доставки, продажби, финанси и счетоводство. Системата се базира на най-модерните управленски софтуерни технологии и е с вграден механизъм за напълно автоматизирано променяне на информационната база в съответствие с постоянно постъпващите нови документи или редакции към вече въведените. Концепцията на системата е подобряването на продуктивността, ефективността и адекватността на всички процеси и затвърждаването на "ОПТИКС" АД като модерно, високотехнологично производствено предприятие.