"ОПТИКС" АД стана първата българска фирма носител на престижната японска награда за качество "Босей – стремеж към звездите"

На официална церемония в хотел "Шератон" на 30.10.2008 "ОПТИКС" АД и болница "Токуда" станаха първите организации в България, които получиха Японската награда за качество "Босей". Наградата се връчва за пръв път в България и е инициирана от Българската търговско-промишлена палата, Българо-японския икономически съвет, Института за следдипломна квалификация при УНСС, Японската асоциация за международно сътрудничество "Джайка" и Токайския университет.
За да бъде присъдена наградата, специална комисия оцени ефективността на приложената система за Тотално управление на качеството (TQM) в производството на "ОПТИКС" АД. Успешното съвместяване на Интегрираната система за управление, включваща 5 международни стандарта (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, ISO 27001:2005 и NATO AQAP 2110), с японските практики TQM убеди категорично оценяващия екип, че наградата трябва да бъде присъдена на специализираната в производството на оптични изделия фирма "ОПТИКС" АД.
Историята на този вид практики във фирмата се пише от 2003 г., когато "ОПТИКС" АД съвместно с Японския център по производителност, започна множество вътрешнофирмени обучения и практически занятия на тема "Повишаване на производителността в предприятието", въвеждайки "Кайзен" практики като "5S". Две години по-късно компанията въведе по модел на японската система за Тотално управление на качеството "Кръжоци по качество" с цел служителите да откриват проблемите, с които се сблъскват ежедневно в своята работа, анализирайки причините, довели до тези проблеми. Само три години след въвеждането на тези кръжоци беше отчетен резултат – двустранната комуникация между ръководството на "ОПТИКС" АД и служителите се повиши, а отношение на доверие към компанията и нейните продукти от страна на клиентите се установи трайно. След едногодишно прекъсване фирмата отново стартира Кръжоците по качество, но вече със самочувствието на първата компания в България, удостоена с високото японско отличие "Босей – стремеж към звездите".