На 5-ти февруари ОПТИКС отново откри нова производствена площадка на територията на община Панагюрище

Традицията на датата 5-ти февруари да се поставя официално начало на значими инвестиционни проекти за ОПТИКС АД тази година беше посветена на бързоразвиващата се компания в групата на ОПТИКС – „Майкро Оптикс Юръп“.
На тържественото откриване на новата производствена площадка присъстваха Министърът на образованието господин Красимир Вълчев, Областният управител на област Пазарджик господин Стефан Мирев, кметът на Община Панагюрище – господин Никола Белишки, академик Стефан Воденичаров, съпредседател на СБОИ, и много партньори и приятели на ОПТИКС.

В 20-годишната история на ОПТИКС „Майкро Оптикс Юръп“ е втората стратегически важна крачка в развитието на компанията след основаването през 2004 г. на съвместното предприятие за ендоскопска оптика и техника „Шьоли-Оптикс“.  

Новата производствена компания за микро-оптични елементи и възли „Майкро Оптикс Юръп“ бе основана през 2017 г. съвместно с частния американски фонд DWHP. Към настоящия момент предприятието осигурява работа на над 210 човека, а очакванията са до края на годината броят на наетия персонал да достигне 280. Резултатите от краткото съществуване на компанията са повече от положителни и заедно с партньорите отвъд Океана беше взето решение за разширяване на портфолиото на производство. До средата на годината ще бъдат прехвърлени мощности и ноу-хау от две от дъщерните фирми от холдинга Американ Оптикс, собственост на DWHP, съответно от Канада и Щатите.
Инвестицията в новата производствена площадка, разположена на 6800 кв. м, е в размер на над 6 милиона лева, в това число придобиването на имота, реновиране, преустройство на съществуваща сграда, изграждане на нова такава и закупуване на нови CNC машини за производството. През 2019-та планираните инвестиции са за още 5.5 милиона лева, което ще направи “Майкро Оптикс Юръп” водеща компания за производство на оптични елементи за медицината в световен мащаб.