Optix Logo

TECHNOLOGICAL ENGINEER

TECHNOLOGICAL ENGINEER

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ

Описание на длъжността:

ОТГОВОРНОСТИ: • Изготвя технологична документация съгласно стандартите на компанията. • Следи, прогнозира и оптимизира производствените процеси. • Отговаря за изграждането, оборудването и оптимизирането на работните места и процеси. • Разработва проекти за разширяване и /или оптимизиране на съществуващите • производствени мощности. • Въвежда нови производствени технологии.

Изисквания:

• Висше техническо образование – машиностроене и уредостроене, мехатроника, • химия, АИУТ, индустриални технологии или сходни специалности. • Отлична компютърна грамотност. • Познания и опит в работата с CAD системи е предимство. • Предишен опит в производствена компания е предимство. • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо. • Умения за работа в екип. • Отговорност. • Комуникативност.

Ние предлагаме:

• Възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. • Дългосрочен трудов договор. • Работа в бързо развиваща се компания. • Възможност за професионално израстване. • Подпомагане на транспортните разходи или разходи за квартира. Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете: 1. Автобиография 2. Актуална снимка 3. Мотивационно писмо като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате на email: hr@optixco.com. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. За допълнителна информация се обръщайте на телефони: 0882 930 005

Apply for job

This site uses cookies to store your settings that you would make during your visit